TAN Afdeling Noord  logoNoord

 
BESTUURSVERGADERING TAN NOORD
 
Het bestuur van TAN Noord heeft op 22 januari vergaderd, voorafgaand aan de Ledenvergadering.
 
De activiteiten in 2016 zijn geëvalueerd; we kijken terug op een jaar met voldoende activiteiten, in het algemeen een uitstekende opkomst en een goede sfeer.
De activiteiten voor een deel van 2017 zijn in grote lijnen vastgesteld. U kunt in de Agenda daar informatie over vinden.
 
Verder is de Algemene Ledenvergadering voorbereid, zie hierna.
 
 
LEDENVERGADERING 22 JANUARI 2017 TE DRACHTEN
 
De volgende zaken zijn besproken:
De voorzitter opent de vergadering om 14:00 uur en vraagt een ogenblik stilte voor Luuk Bartelds en de echtgenote van Steven Everts, die in het afgelopen jaar zijn overleden.
De jubilarissen worden in het zonnetje gezet en ontvangen een fles wijn:
50 jaar lid: Luit Beenen
40 jaar lid: René Vrinssen, Geert van den Berg, Tine Bouma, Bert Hofstee, Yzoo Ypey, Janny van Meijeren-Komduur, Jan de Boer en Taeke Tuinstra. 
Een terugblik op de evenementen van 2016 toont steeds grote aantallen deelnemers. Ook op de niet door TAN Noord georganiseerde evenementen komen we elkaar als Noorderlingen regelmatig tegen. Verslagen van de evenementen kunt u vinden op de site onder “evenementen” en in Traxion.
We hebben 108 leden. 
Nieuwe leden zijn  mevrouw E. Gorter-Bekkema uit Kornhorn en de heren Halbe van der Veen uit Rouveen, R.A. ten Broeke uit Baarlo, Svenne van Wakeren uit Onderdendam, Wim Dijkstra uit Leeuwarden en Reinder Jan Boersma uit Nieuwlande.
De penningmeester heeft alle documenten gereed om te kunnen overdragen aan zijn opvolger. We staan er financieel gezond voor.  
De boekhouding is gecontroleerd door een kascontrole commissie bestaande uit Daan Zwarberg en Luit Beenen. Op aanbeveling van deze commissie verleent de vergadering decharge aan de penningmeester.
Voor de kascontrole commissie van 2017 voegt Marcel Ningen zich bij Daan Zwarberg, die voor het tweede jaar aan de commissie deelneemt.
Gerrit Jansen heeft zich aanzienlijk langer dan het aantal in het huishoudelijk reglement voorgeschreven jaren van zijn taak als penningmeester gekweten. Nu wordt hij opgevolgd door Jan Riewald, die een korte toespraak houdt.
Yme Hoeksma maakt nog langer deel uit van het bestuur en wordt nu opgevolgd door Tom Lampe, die vandaag helaas niet aanwezig kon zijn.
De voor 2017 globaal geplande evenementen zijn besproken. Ten tijde van de vergadering stond nog geen enkel evenement definitief vast maar op de site onder "agenda" in Traxion zullen wij gaandeweg de beschikbare informatie met u delen.   
De voorzitter bedankt zijn mede bestuursleden, de organisatoren van de evenementen, de vrijwilligers en de webmaster  voor hun enorme inzet. Een kleine blijk van waardering voor Koen Hendriks zal hem worden toegestuurd.
Tijdens de rondvraag krijgen we de groeten van Erik en Grietje Eikelboom uit Gambia. Ze maken het goed. Verder wordt het vertrek uit de regio van Hans van Beek aangekondigd. We moeten dus dringend op zoek naar een nieuwe secretaris.
 
 
 
LEDENRAAD 16 NOVEMBER 2016 TE RIJSWIJK
 
Op 16 november is een ledenraad gehouden.
 
Besproken zijn:
- Discussie over de ledenpas, die elk jaar wordt vernieuwd. Keuze uit afschaffen, een pas die een aantal jaar meegaat of doorgaan met het huidige systeem. De Ledenraad lijkt te kiezen voor een pas die meerdere jaren meegaat.
- Om een poging te doen de vergrijzing bij de Traction bezitter te keren, worden zowel bij Citroën contact als bij TAN commissies opgericht. 
- Het thema van de CitroMobile 2017 is joie de vivre.
- TAN Oost organiseert het jaarfeest in 2017.
- De ALV wordt door TAN Amsterdam georganiseerd in de bollenstreek.
- Er komt weer een cursus TA-techniek voor beginners in januari of februari 2017.
- De organisatie van de Hemelvaartrit is in volle gang; Frankrijk, routes en bestemming zijn al besloten, maar nog niet bekend gemaakt.