TAN Afdeling Noord  logoNoord

De opkomst was groot. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een nieuwjaarsrolletje met slagroom hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar kunnen toewensen. Daarna was het formele gedeelte; de jaarlijkse ledenvergadering.
Naast de standaard onderwerpen; terugblik op 2007 en vooruitblik op 2008, was er de formele bestuurswisseling, die natuurlijk eerst door de vergadering moest worden goedgekeurd.

Het bestuur van TAN Noord bestaat nu uit:
     • Guus Schilderman, voorzitter
     • Hans van Beek, secretaris
     • Gerrit Jansen, penningmeester
     • Mark Hermsen, ritmeester en onze vertegenwoordiger op de landelijke vergaderingen
     • Libbe van Es, ritmeester
     • Yme Hoeksma, ritmeester

Enkele niet-routine onderwerpen:

     • Er zijn 3 jubilarissen in het zonnetje gezet, de heren Gelderblom, Bartels en Beenen, 
     • De APK is voor ons type auto afgeschaft. Dat lijkt plezierig, maar laadt de volledige verantwoordelijkheid voor de technische veiligheid van de auto op de schouders van de eigenaar. TAN Noord zoekt naar mogelijkheden om toch een keuring te organiseren.
     • De webmaster heeft te kennen gegeven onvoldoende tijd beschikbaar te hebben voor onze website. Het bestuur heeft een nieuwe webmaster gevonden in Koen Hendriks, die de site nieuw leven zal inblazen en de aansluiting met de vernieuwde landelijke site zal verzorgen.
     • De organisatie van het jaarfeest in september is een flinke uitdaging voor TAN Noord. Op een oproep van de nieuwe voorzitter hebben zich een flink aantal vrijwilligers aangemeld om op de dag van het jaarfeest de handen uit de mouwen te steken.

Na dit alles was er een hapje en een drankje.