TAN Afdeling Noord  logoNoord

Weliswaar was er een frisse wind, maar dat leverde alleen kleine probleempjes op voor degenen die achter de kramen stonden.
De organisatie liep goed. De vrijwilligers en andere leveranciers waren allemaal op tijd aanwezig en de kramen op het Martiniplein en in de Marktstraat waren door de vele handen snel opgezet. Toen de eerste gasten kwamen stonden konden zij worden ontvangen .

Zo’n 150 auto’s, 350 personen, 200 dinergasten zijn naar het hoge Noorden gekomen om het feest bij te wonen.

Terwijl op het Martiniplein de kramen van Arras promotie, Magazijn en Clubshop goed werden bezocht en vele  deelnemers wetenswaardigheden uitwisselden rond de 150 Tractions, werd in De Walrus koffie met koek geserveerd. Toen om 12:00 uur de inschrijfkramen sloten en een begin kon worden gemaakt met het afbreken van de kramen op het Martiniplein, waren alle deelnemers aan het wandelen door Sneek.
In de Markstraat, waar naast onze promotiestand ook een kraam van de Wereldwinkel stond en de Citroën dealer probeerde C5's aan de man te brengen, was het eerst nog wat rustig, hoewel op de terrassen velen van het zonnetje genoten.
Toen de deelnemers terugkwamen van de rit, die ze allemaal heel mooi hadden gevonden, werd het ook drukker bij de Promotie stand, waar alcoholvrije Champagne werd aangeboden, en waar deelgenomen kon worden aan een wijnproeverij.
Het aangekondigde tijdstip van 16:30 voor de prijsuitreiking was voorbij voordat we het in de gaten hadden. Rond 17:00 uur werden uiteindelijk de prijzen uitgereikt en daarna kon iederen gaan dineren of de terugreis aanvaarden.

We kijken terug op een geslaagd feest. Voor zover we hebben kunnen peilen denken de deelnemers er ook zo over.

Verder willen we onze dank uitspreken aan:

  • Sneek Promotion, dat op een zeer positieve en creatieve wijze heeft bijgedragen en de Politie, die bij de voorbereidingen en tijdens het feest loyaal heeft meegewerkt.
     
    Onze sponsoren Wohrmann Print Service, Arjen Antonisse, Jose Franssen, Erik Eikelboom, Wielinga Wijnkopers, Poiesz Citroen Sneek en Jose Franssen, maar ook de medewerkende restaurants, de bakker, etc.
     
    Frank van Nieuwkerk, die ons logo ontwierp, 26 vrijwilligers uit eigen kring, maar speciaal ook Christiaan Hegie en Jort van Es (zonen van commissieleden) die met wat vrienden hard hebben gewerkt achter de schermen.


Zonder de medewerking van al deze, in willekeurige volgorde genoemde, personen en bedrijven hadden we het feest niet kunnen organiseren.

En vervolgens kijken wij er naar uit om volgend jaar richting Den Haag te rijden.


Nieuwtjes

Je zult toch net nieuw lid zijn en alles willen lezen over de Traction dan is hier je kans!!!! Daan Zwarberg heeft al zijn Traxion bladen uitgelezen en wil ze graag doorgeven aan een andere liefhebber. Hij heeft ze allemaal vanaf 1984 tot heden. Hij biedt ze gratis aan en wil ze zelfs allemaal meenemen naar de Ledenvergadering op 5 februari. Bel Daan even op zijn mobiele nummer 06 10376929. En wie het eerst komt het eerst maalt.

Agenda

5 februari: Nieuwjaarsreceptie

23 maart: Filmavond

23 april: Rondrit door de Noordoostpolder

24 & 25 juni: 50 jarig jubileum TAN-Noord