De opkomst was groot. Onder het genot van een kopje koffie of thee hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar kunnen toewensen. Daarna was het formele gedeelte; de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur van TAN Noord bestaat uit:
• Guus Schilderman, voorzitter
• Hans van Beek, secretaris
• Gerrit Jansen, penningmeester
• Mark Hermsen, ritmeester en onze vertegenwoordiger op de landelijke vergaderingen
• Libbe van Es, ritmeester
• Yme Hoeksma, ritmeester

De standaard onderwerpen.
• Terugblik op 2008. Onder “evenementen” kunt u zelf nalezen wat er in 2008 zoal is gebeurd. Financieel draait de afdeling ook goed. Guus legde ook uit dat de penningmeester onder streng toezicht van de landelijke penningmeester staat.
• Vooruitblik op 2009. Zie het programma in de agenda, die voortdurend wordt bijgewerkt, zodra er nieuwe informatie is.

Enkele niet-routine onderwerpen:

We hebben nu in TAN Noord 116 leden. Er zijn 7 nieuwe leden bijgekomen:
• E.R. Engelenburg, Leek
• G. Slotboom, Molenend
• H.J.M. Morselt, Ten Boer
• M. Sijbesma, Kûbaart
• J.P. Weitenberg
• E. Ellens

Er zijn 3 “speciale” vrijwilligers in het zonnetje gezet, de heren
• Adrie Hegie, die een sleutelrol heeft gespeeld bij het organiseren van het Jaarfeest in Sneek,
• Koen Hendriks, die nu een jaar webmaster is en die, na eerst de website te hebben omgebouwd naar een nieuw systeem, enthousiast bijna iedere week updates heeft uitgevoerd,
• Albert van Dijk, die al 18 jaar magazijnbeheerder is. Helaas heeft hij te kennen gegeven ermee te willen ophouden, DUS ZOEKEN WE EEN VERVANGER.

Het “Smoelenboek” op de website is aangevuld met bijdragen van Martin Sijbesma en Henk Sloos. Martin vroeg tijdens de Rondvraag aan de “oude” leden, dit ook te doen, om de kennismaking te versoepelen.
Henk Sloos en Otto Greiner hebben de eerste “ledenpraatjes” geschreven in het daarvoor opgezette gedeelte van de website.

Tijdens de rondvraag werd voorgesteld koffiemorgens te organiseren en na de vergadering kwam het idee op om tijdens technische middagen voor de partners Franse les te organiseren. Het bestuur beraadt zich hierop. 

Na dit alles was er een hapje en een drankje, opgeluisterd door levende accordeonmuziek door Luit Beenen.