In Koekange, bij Automobielbedrijf Arjen Antonisse, was onze eerste Technische Bijeenkomst van dit jaar. Het onderwerp was Motorrevisie en de organisatie was in handen van Arjen en Mark.

Na eerst onthaald te zijn op koffie met cake, begonnen we aan het serieuze gedeelte. Eerst een theoretische uiteenzetting over de constructie en de werking van de motor, afwisselend door Arjen en Mark en uiteraard met inbreng van de toehoorders.

Daarna verzamelde iedereen zich rond de uitgestalde onderdelen, waar zoals gewoonlijk weer geanimeerd werd gediscussieerd. En ook tijdens de borrel gingen de discussies door.

We kunnen terugzien op een geslaagde en plezierige middag met een opkomst van tegen de 30 personen en danken Arjen en Feikje Antonisse voor de gastvrijheid.