Op 20 november 2010 tegen 13:00 uur liep Gerrit’s “leslokaal” alweer aardig vol. Terwijl Roel Hulst en Henk Tibben zich van hun taak als kascommissie kweten, stroomde de zaak verder vol. Onder het genot van een kop koffie met een heerlijke wafel praatte iedereen weer bij. Toen de koffie op was en de boekhouding gecontroleerd, kon het serieuze deel van de middag beginnen.
Mark begon met een inleiding over de theorie van het remmen. Het belang van een goede remvertraging, een vergelijking van de vertraging van een TA met moderne auto’s, het belang van de gewichtsverdeling, wieldruk, schokbrekers, bandenspanning, alles passeerde de revue.
Daarna behandelde Gerrit de constructie van het remsysteem. Zowel het mechanische gedeelte, de remschoenen met de voering, de remtrommels, als de hydraulische bediening werden behandeld. De verschillende soorten remvloeistof, corrosie als gevolg van water in de remvloeistof, het kwam allemaal aan de orde. En ook de reparatie van als deze onderdelen werd behandeld, inclusief het gebruik van de rempasser en het ontluchten van het hydraulische systeem. Natuurlijk leverde het onderwerp weer de nodige discussies op van de ervaringsdeskundigen.
Na deze levendige behandeling van de techniek kon worden overgegaan op het proeven van de Beaujolais.
Met 35 aanwezigen hadden we over de belangstelling in elk geval niet te klagen.