Het was een mooie dag, zondag 16 januari, en er waren dan ook meer dan 50 personen naar de Skule in Drachten gekomen. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar en de koffie werd de jaarlijkse Afdelingsvergadering gehouden. Terugblikkend op 2010 kunnen we concluderen dat het een heel erg goed jaar geweest voor onze afdeling. We hebben inmiddels 122 leden, een gestage toename. De nieuwe leden zijn genoemd en voor zover aanwezig konden zijn zich voorstellen.
De georganiseerde evenementen werden veelal goed bezocht. De verschillende organisatoren werden bedankt voor hun geweldige inzet.
Vorig jaar heeft de vergadering besloten om het aantal foto's in het Smoelenboek toe te laten nemen door bij evenementen foto's van leden te maken en die na akkoord van het betreffende lid op de site te zetten met beperkte personalia. Deze actie is redelijk succesvol geweest; het aantal leden in het smoelenboek is bijna verdubbeld en bedraagt nu ongeveer 30% van de leden. Besloten is dat deze Nieuwjaarsbijeenkomst de laatste keer is dat er foto's worden gemaakt. Daarna is het weer aan de leden zelf om zich te presenteren.
Het bestuur heeft de heren Jaap Speelman en Joop Posthumus voorgedragen als nieuwe bestuursleden en Mark Hermsen bedankt voor vele jaren inzet als bestuurlid. Voor onze webmaster Koen Hendriks werd een bescheiden beloning aan zijn ouders meegegeven.
Na de vergadering is het gezellig samenzijn voortgezet onder het genot van een drankje, stokbrood met diverse soorten kaas, olijven en noem maar op.
Libbe en Carla hadden deze middag weer geweldig verzorgd.