De inwoners van Yde hebben zaterdag 19 november hun ogen uitgekeken toen op de bermen van de Wiebosweg geen ruimte meer was om de auto te parkeren en vroegen zich wat er gaande was in het huis van Ypie en Gerrit Jansen.  Gerrit had de leden uitgenodigd voor de jaarlijkse technische middag en het proeven van de Beaujolais Primeur. De hobbyruimte van Gerrit was om 1 uur overvol doordat 40 leden aan zijn oproep gevolg hadden gegeven. We willen Gerrit in overweging geven volgend jaar zijn collectie oldtimers elders te stallen!
Samen met Mark Hermsen had hij een mooie presentatie opgezet over het wel en wee van de achteras van de Traction. Libbe van Es had een fraaie doorleefde roestbruine as uit zijn collectie meegenomen en Marcel Ningen had de diverse gereedschappen rond de achteras uit het regionmagazijn beschikbaar gesteld.  Mark begon aan de hand van een powerpoint-presentie  uit de leggen wat de werking van het onderstel van de auto is en beschreef de diverse contructies die Citroen in de loop de jaren voor de Traction heeft ontwikkeld. Daarna gaf Gerrit aan de hand van de aanwezige  achteras aan wat de functies van de diverse onderdelen inhouden.  Ook de werkwijze van de verschillende speciaalgereedschappen werd duidelijk uiteengezet.
Inmiddels hadden Dany en Roel zich over het kasboek van de afdeling gebogen en zij zullen in de nieuwjaarsbijeenkomst verslag doen van hun bevindingen.
Na het nuttige werd het tijd voor het aangename deel van de bijeenkomst. Gerrit had via een bevriende oldtimer rally een paar dozen Beaujolais Primeur uit Frankrijk laten komen en samen met de royale borrelhapjes en snacks werd het erg gezellig in ons honk en was het evenement een perfecte afsluiting van het clubjaar 2011 van TANnoord.