TAN Afdeling Noord  logoNoord

Om 13:15 op 31 maart 2012 zaten er al meer dan 30 personen in de kantine van Garage Veldma in Groningen. De koffie en koek smaakten heerlijk. In de garage stonden 15 Tractions en ook nog een paar stonden buiten, omdat die er niet meer bij konden. 

We moesten snel aan de slag, was er was de behandeling van drie technische thema's beloofd. Na een korte theoretische inleiding ging Gerrit Jansen de verlichting controleren, mede ter voorbereiding op de tocht naar Engeland, en de sporing van de achterwielen meten. 
 
Jeroen Bernsten ging, ten behoeve van degenen die een stroboscoop hadden gesoldeerd, de merktekens aanbrengen om met behulp van de stroboscoop het ontstekingstijdstip te kunnen controleren. Hij had daartoe in vorm gezette stukjes aluminiumstrip meegebracht die iedereen moest plaatsen onder de smeernippel op het distributiecarter. Dit vormde dan het vaste punt. Verder moest het juiste ontstekingstijdstip worden gemarkeerd op de distributiepoelie. Toen dat allemaal was gedaan bleek helaas dat een aantal stroboscopen niet naar behoren functioneerde. Dat wordt door Jeroen nader onderzocht.
Intussen werkte Gerrit zich het zweet op het voorhoofd met het afstellen de verlichting en het controleren van de achteras.
Na gedane arbeid was het weer heerlijk genieten van een hapje en een drankje.
Guus dankte Jeroen en Gerrit voor hun inspanningen. En op het laatste moment verscheen ook de eigenaar van Garage Veldma, zodat we die ook nog persoonlijk konden bedanken voor de gastvrijheid.

Nieuwtjes

Artikel + foto's technische middag toegevoegd.

Agenda

Er staan voor 2022 geen evenementen meer gepland.