TAN Afdeling Noord  logoNoord

Op 24 mei was het prachtig weer, net als op diverse dagen ervoor en erna. Niet direct weer om binnen naar een film te gaan kijken. Maar toch kwamen 23 mensen naar de Skûle. 
Na een korte inleiding door Gerrit Jansen werd eerst La Croisière Noire vertoond. La Croisière Noire speelt zich af in Afrika in de twintiger jaren. Het is een stomme film waarin de nadruk ligt op de bijzonderheden van het Afrikaanse landschap en de Afrikaanse bevolking. We zagen relatief weinig van de logistieke en technische problemen die er ongetwijfeld waren. Wat dat betreft was la Croisière Jaune veel meer expliciet. Deze tocht gaat van Beiroet naar Peking, begin dertiger jaren. De film heeft geluid, er wordt gesproken commentaar geleverd en de problemen die men onderweg tegen kwam werden duidelijk getoond. Problemen met het verkrijgen van toestemming om door de landen te trekken, het inhuren van de locale bevolking met paarden, muilezels, kamelen, etc. om de bevoorrading te verzorgen, tot zelfs het compleet demonteren van de gehele auto's om ze in onderdelen voorbij een hindernis te dragen en vervolgens weer in elkaar te zetten.
Interessante films die, samen met het weer bijpraten met andere TAN Noord leden voor de film en in de pauze, maakte dit weer tot een geslaagde avond. De voorzitter bedankte Gerrit voor de organsiatie en Libbe voor de verzorging van de Skûle en de versnaperingen. 

Nieuwtjes

Artikel + foto's technische middag toegevoegd.

Agenda

Er staan voor 2022 geen evenementen meer gepland.