TAN Afdeling Noord  logoNoord

Van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober werd de 18e oldtimerbeurs in Leek gehouden. Na de goede ervaringen van vorig jaar stonden er weer diverse verschillende Tractions op de beurs.

Het is een drukke beurs geweest met grote aantallen bezoekers. We zijn veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers voor de voorbereidingen, het inrichten en later weer afbreken van de stand, het bemensen van de stand en informeren van de beursganger en het beshikbaar stellen van de auto's.

Nieuwtjes

Het progrmma van het jubileumweekeinde is bekend. Kijk onder evenementen 2023 voor verdere informatie.

Agenda

23 maart: Filmavond

23 april: Rondrit door de Noordoostpolder

1 & 2 juli: Jubileumweekeinde TAN-Noord 50 jaar.