Donderdag 3 april waren 15 leden naar de Skûle gekomen voor de dia avond.Yme Hoeksma toonde ons echte ouderwetse dia's, geprojecteerd met een diaprojector. De getoonde dia's betroffen dan ook de Parijs-Moskou-Parijs rit van 1984, waaraan diverse van onze leden indertijd hebben deelgenomen. De gemiddelde leeftijd op deze avond was navenant hoog. Maar gezien de dierbare herinneringen die de presentatie opriep kan de avond als zeer geslaagd worden beschouwd. En natuurlijk had Libbe weer voor de inwendige mens gezorgd, zodat we onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk konden nabeschouwen. Yme en Libbe bedankt!