TAN Afdeling Noord  logoNoord

Op 22 november tegen 13:00 uur, terwijl de kascommissie zijn werk deed, verschenen in Gerrits “leslokaal” ruim bijna 45 mensen. Door de indeling van de ruimte en de klapstoeltjes die iedereen had meegebracht, was het grote aantal mensen geen probleem.
We werden weer getrakteerd op een kop koffie met een heerlijke wafel en zo kon iedereen weer bijpraten.
Na de koffie en de kascontrole kon het serieuze deel van de middag beginnen.
De voorzitter heette de aanwezigen welkom en noemde ook even het op de markt brengen van een nieuwe benzine zonder ethanol, zie http://competition102.com/ .
Daarna hield Mark een presentatie over de koeling van de motor en wat daarmee samenhangt, waarna Gerrit wat onderdelen liet zien.
Tijdens de presentatie en het tonen van de onderdelen brachten diverse leden hun eigen ervaringen ter sprake.
Na deze levendige behandeling van de techniek kon worden overgegaan op het proeven van de Beaujolais met heerlijke hapjes.
We zijn Mark, Gerrit en Ypie weer veel dank verschuldigd.

Nieuwtjes

Je zult toch net nieuw lid zijn en alles willen lezen over de Traction dan is hier je kans!!!! Daan Zwarberg heeft al zijn Traxion bladen uitgelezen en wil ze graag doorgeven aan een andere liefhebber. Hij heeft ze allemaal vanaf 1984 tot heden. Hij biedt ze gratis aan en wil ze zelfs allemaal meenemen naar de Ledenvergadering op 5 februari. Bel Daan even op zijn mobiele nummer 06 10376929. En wie het eerst komt het eerst maalt.

Agenda

5 februari: Nieuwjaarsreceptie

23 maart: Filmavond

23 april: Rondrit door de Noordoostpolder

24 & 25 juni: 50 jarig jubileum TAN-Noord