TAN Afdeling Noord  logoNoord

Op zondag 18 januari hadden veel leden weer de weg gevonden naar de Sk├╗le in Drachten. Er waren rond de 45 personen aanwezig. 

Na de goede wensen voor het nieuwe jaar en de koffie werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Terugblikkend op 2014 kunnen we concluderen dat het een goed jaar is geweest voor onze afdeling. We hebben 115 leden. Een in 2014 overleden lid hebben we een momentje herdacht.
De in 2014 georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De verschillende organisatoren werden bedankt voor hun geweldige inzet, zo ook de vrijwilligers van de beurs in Leek en onze webmaster Koen Hendriks, aan wie een bescheiden beloning via zijn ouders werd overhandigd.
Tijdens deze vergadering overhandigde Guus Schilderman het voorzitterschap aan Roel Hulst, die met algemene stemmen werd aangenomen.
Na de vergadering is het gezellig samenzijn voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje.
Libbe en Carla hadden deze middag weer geweldig verzorgd.

Nieuwtjes

Het progrmma van het jubileumweekeinde is bekend. Kijk onder evenementen 2023 voor verdere informatie.

Agenda

23 maart: Filmavond

23 april: Rondrit door de Noordoostpolder

1 & 2 juli: Jubileumweekeinde TAN-Noord 50 jaar.