TAN Afdeling Noord  logoNoord

Op 21 november tegen 13:00 uur, terwijl de kascommissie zijn werk deed, verschenen in Gerrits “leslokaal” zo'n 30 mensen.
Onder het genot van een kop koffie met een heerlijke wafel en kon iedereen weer bijpraten. 
Na de koffie en de kascontrole, dit keer door Jan Bos en Luit Beenen, kon het technische deel van de middag beginnen.  
De voorzitter heette de aanwezigen welkom en vestigde de aandacht op het belang van een tijdige aanmelding voor de ICCCR 2016.
Daarna hield Mark een diapresentatie over het dashboard, wat men daarop aantreft, de verschillende uitvoeringen en de werking van de verschillende elementen.
Gerrit legde vervolgens, na een pauze, de werking van de schakelaars en meters uit aan de hand van door leden bij elkaar gebrachte onderdelen, die de groep rondgingen.
Na deze levendige behandeling van de techniek kon worden overgegaan op het proeven van de Beaujolais met heerlijke hapjes. 
We zijn Mark en Gerrit weer veel dank verschuldigd voor hun inspanningen om deze middag te verzorgen!