TAN Afdeling Noord  logoNoord

Er waren ongeveer 30 personen aanwezig, wat minder dan in voorgaande jaren, maar dat werd mogelijk veroorzaakt door de sneeuw. 
Na de goede wensen voor het nieuwe jaar en de koffie werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Terugblikkend op 2015 kunnen we concluderen dat het een goed jaar is geweest voor onze afdeling. We hebben 108 leden. De in 2015 overleden leden hebben we een momentje herdacht, jubilarissen ontvingen een attentie en de oud-voorzitter ontving na een jaar eindeijk zijn cadeau.
De in 2015 georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De verschillende organisatoren werden bedankt voor hun geweldige inzet, zo ook onze webmaster Koen Hendriks, aan wie een bescheiden beloning zal worden toegestuurd. Het voorlopige programma voor 2016 is besproken.
Na de vergadering is het gezellig samenzijn voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje.
Libbe had deze middag weer geweldig verzorgd.

Nieuwtjes

Het progrmma van het jubileumweekeinde is bekend. Kijk onder evenementen 2023 voor verdere informatie.

Agenda

23 maart: Filmavond

23 april: Rondrit door de Noordoostpolder

1 & 2 juli: Jubileumweekeinde TAN-Noord 50 jaar.