TAN Afdeling Noord  logoNoord

Snertrit 2020

Vanwege de corona-maatregelen zijn er al veel evenementen niet door gegaan dit jaar. Het bestuur van TAN Noord wilde de leden toch nog in de gelegenheid stellen om een rit te maken en elkaar, op gepaste afstand, te ontmoeten. Op zondag 20 september 2020 konden we beschikken over een eenvoudig onderdak in Bourtange.

Lees meer...

Donderdagavond 12 maart kwamen, ondanks de dreiging van het coronavirus, toch meer dan 30 personen naar de Skûle in Drachten voor de lezing en de film over de reis in 1997 van Tom en Jopie Lampe met de Traction van Parijs naar Peking.

Lees meer...

Op zondag 19 januari trokken vele leden naar de Skûle in Drachten om elkaar een goed (Traction) jaar te wensen.

Lees meer...

Nieuwtjes

Het progrmma van het jubileumweekeinde is bekend. Kijk onder evenementen 2023 voor verdere informatie.

Agenda

13 mei:  Technische controle bij Edwin Dijksterhuis in Drachten.

1 & 2 juli: Jubileumweekeinde TAN-Noord 50 jaar.